1
Phòng Standard - 18m2

Phòng Standard - 18m2

KING/TWIN
Phòng Deluxe - 26 m2

Phòng Deluxe - 26 m2

KING/TWIN
Phòng Grand - 32 m2

Phòng Grand - 32 m2

KING/TWIN
Phòng Samdi Studio - 45 m2

Phòng Samdi Studio - 45 m2

KING
Phòng Samdi Studio Triple - 45 m2

Phòng Samdi Studio Triple - 45 m2

TRIPLE
Phòng King 2 phòng ngủ - 80 m2

Phòng King 2 phòng ngủ - 80 m2

2 KING BED
Căn hộ 2 phòng ngủ - 130m2

Căn hộ 2 phòng ngủ - 130m2

2 KING BED

THAM KHẢO GIÁ PHÒNG