Availability Calendar

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi !


Nếu không nhìn thấy ảnh? click đây để làm mới
SAMDI HOTEL
Các yêu cầu khác:
Email: gr@samdihotel.vn/ecom@samdihotel.vn
Điện thoại: 0236 3586 222
Fax: 0236 3586 225
Email: reservation@samdihotel.vn
Địa chỉ: 203-211 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

THAM KHẢO GIÁ PHÒNG

BOOK NOW
 Secured online payment
 Instant confirmation
 Best rates guaranteed
MODIFY | CANCEL
CHECK AVAILABILITY
Powered by 1HotelRez